1:1 evaluering og veiledning - Raadvill web

1:1 evaluering og veiledning

Prøv en modell gratis
Bestill gratis
Flere trailere
Kjøp tilgang
Bestill tilgang
Viser hvordan du svært direkte kan arbeide for å bidra til å forbedre medarbeider sin atferd i forhold til arbeidsoperasjoner, situasjoner og selskapet sine verdier eller policy

Omhandler spesielt evalueringsoppgaven brukt som et presist grunnlag til å veilede ut fra

Har du et spørsmål?

Kontakt oss
Kontakt