Brukerveiledning - Raadvill web

Veiledning

Høye ambisjoner og hvordan få utbytte av den digitale reisen

Endringspotensialet-veiledning
Bruk av det digitale verktøyet for å oppnå «narrativ forståelse» (nivå 4 i figuren) :

1.  Skum raskt gjennom tekstene til hver video 
2.  Lag en liste over tema der du har høye ambisjoner
3.  Bestem ønsket kunnskaps-nivå for hvert tema (ref. skala 1-4 i figur) 
4.  Bestem hvor lang tid du vil bruke på å nå bestemt nivå
 • se videoen flere ganger 
 • ta testen til du er tilfreds med score
 • øv på muntlig formidling av budskapet i videoen
 • øv på å oversette og fortelle historien fra videoen på din måte til andre
Bruk av det digitale verktøyet for å forbedre egen «ferdighet»: (nivå 5 – 8)

1.  Lag plan for endring av atferden din og tenk igjennom hvordan du skal klare å gjennomføre og følge opp planen. Det er flere måter å få til endring på: 
 • Gjøre noe nytt 
 • Gjøre mer av noe 
 • Øke kvaliteten i det du allerede gjør 
 • Gjøre mindre av noe 
 • Slutte å gjøre ting 
2.  Øv på aktivitetene i planen
     Evaluer ferdighetene du oppnår og gjør eventuelle endringer i planen inntil du er fornøyd
Bruk av det digitale verktøyet for å oppnå «narrativ forståelse» (nivå 4 i figuren) :

1.  Skum raskt gjennom tekstene til hver video 
2.  Lag en liste over tema der du har høye ambisjoner
3.  Bestem ønsket kunnskaps-nivå for hvert tema (ref. skala 1-4 i figur) 
4.  Bestem hvor lang tid du vil bruke på å nå bestemt nivå
 • se videoen flere ganger 
 • ta testen til du er tilfreds med score
 • øv på muntlig formidling av budskapet i videoen
 • øv på å oversette og fortelle historien fra videoen på din måte til andre
Bruk av det digitale verktøyet for å forbedre egen «ferdighet»: (nivå 5 – 8)

1.  Lag plan for endring av atferden din og tenk igjennom hvordan du skal klare å gjennomføre og følge opp planen. Det er flere måter å få til endring på: 
 • Gjøre noe nytt 
 • Gjøre mer av noe 
 • Øke kvaliteten i det du allerede gjør 
 • Gjøre mindre av noe 
 • Slutte å gjøre ting 
2.  Øv på aktivitetene i planen
     Evaluer ferdighetene du oppnår og gjør eventuelle endringer i planen inntil du er fornøyd

Har du et spørsmål?

Kontakt oss
Kontakt