Modeller for effektiv ledelse

chalk-underline-stor
chalk-underline-stor-nettbrett
chalk-underline-stor-nettbrett
Raadvill WEB beskriver en rekke modeller og verktøy for ledelse i form av video, figurer og spørsmål.

Videoene vil etter hvert også omfatte en rekke typer cases; disse skal vise hvordan disiplinert bruk av felles ledelses-referanser kan bidra til mer enhetlig ledelse.

HVORFOR E-LÆRING

 • WEB gir enkel og rask tilgang til alle modeller og verktøy 
 • Video supplert med figurer gjør modeller og verktøy levende og synlige 
 • WEB gir unik mulighet til individuell tilpasning av innlæring når det passer
 • Mange sliter med å tilegne seg kunnskap ved kun å lese; WEB / video har ingen kjente «lære-terskler» og passer alle; mer effektiv læring 
 • De fleste kan via WEB tilegne seg nødvendig basis-kunnskap om ledelse på egen hånd 
 • WEB gjør det mulig raskt å nå ut til alle; rask forbedring av ledelse er lønnsomt  
 • Enkelt å repetere ved behov 
 • Enkelt å sikre at alle forbereder seg til samlinger der modeller og verktøy er tema 
 • Leder-samlinger kan i større grad brukes til å trene leder-ferdigheter i stedet for leder-kunnskap 
 • Reduserer behovet for antall leder-samlinger; kostnadseffektivt
 • Kontinuerlig søm-løs oppdatering av innholdet

HVORDAN BRUKE

 • Mulig å stille krav til hvert enkelt leder om egen-læring (lytte til innhold i video, og svare på tilhørende spørsmål/sjekke fasit) 
 • Et utvalg av relevante tema kan legges inn i leder sin utviklings-plan
 • Mulig å stille krav til obligatorisk forberedelse til samlinger og kurs 
 • Kan brukes som støtte/referanse i individuell veiledning 
 • Kan brukes som støtte/referanse i løpende diskusjoner om ledelse 
 • Kan brukes som støtte/fasiliterings-hjelp i løpende interne prosesser (arbeid m. mål & plan, effektivisering arb.prosesser..)
 • Mulighet for direkte kobling til bedriftens eget styringssystem 
 • Mulig å spille/legge inn egne bedriftsspesifikke case/eksempler