Modeller for effektiv ledelse

chalk-underline-stor
chalk-underline-stor-nettbrett
chalk-underline-stor-nettbrett
HVA ER MODELLER FOR EFFEKTIV LEDELSE
– HVA FÅR DU TILGANG TIL


Videoene er alle beskrivelser av «modeller» og «verktøy» som direkte eller indirekte har med ledelse å gjøre. De fleste modellene er basert på erfaring for hva som virker gjennom arbeid med ledelse i mer enn 20 år i mange bedrifter og må betraktes som praktiske tilnærminger til en ofte komplisert leder-hverdag. Noen av «verktøyene» handler om kommunikasjon som kan brukes i mange alminnelige sammenhenger. Andre kommunikasjons-verktøy krever at du har en posisjon som leder for å kunne gjennomføre slik som her beskrevet.

Alle modellene som du ser kan du fortløpende skrive ut og bruke som notat-side samtidig som du ser på video
Når du først er kunde hos Raadvill web, så har du samtidig tilgang til å kjøpe andre tjenester hos Raadvill AS. Alle våre tjenester er beskrevet her, men vi nevner likevel muligheten for å kontakte oss for spørsmål som går spesifikt på det som videoene viser
Kontakt: erik@raadvill.no    930 46 303
arild@raadvill.no    909 47 500

Under vises tilgjengelige moduler og modeller, klikk på link under for å prøve en modell gratis.

Modeller

 • egen ambisjon som leder
 • å lykkes som leder
 • administrasjon / ledelse
 • historien om tallene
 • totalmodell for ledelse
 • organisering og tjenestevei
 • kontinuerlig forbedring
 • hva skal vi endre?
 • suksessmodellen, bruk av referanser
 • transformasjon
 • de 3 p-er
 • den smale sti
 • “fariseermodellen”
 • effekt og ledelse
 • motivasjon og disiplin
 • effektive team
 • eksternt og internt fokus
 • grensesnitt
 • livskrigen

Verktøy

 • 1:1 arena/ulike typer samtale-verktøy
 • målmatrise
 • konfrontasjonsteknikk
 • anerkjennelse
 • målinger
 • bestilling
 • 1:1 evaluering og veiledning
 • den gode samtalen om vanskelige forhold
 • coaching
 • presentasjonsteknikk
 • effektive møter
 • Lytte & spørre-teknikker

Cases

 • den gode samtalen
 • coaching
 • oppfølgings-samtale
 • 1:1 evaluering og veiledning 1
 • 1:1 evaluering og veiledning 2