Alle modeller - Raadvill web

Modeller og verktøy for effektiv ledelse

Videoene er alle beskrivelser av «modeller» og «verktøy» som direkte eller indirekte har med ledelse å gjøre. De fleste modellene er basert på erfaring for hva som virker gjennom arbeid med ledelse i mer enn 20 år i mange bedrifter og må betraktes som praktiske tilnærminger til en ofte komplisert leder-hverdag. Noen av «verktøyene» handler om kommunikasjon som kan brukes i mange alminnelige sammenhenger. Andre kommunikasjons-verktøy krever at du har en posisjon som leder for å kunne gjennomføre slik som her beskrevet.

Modeller

01_egen_ambisjon_som_leder
Egen ambisjon som leder
02_a-lykkes-som-leder
Å lykkes som leder
03_administrasjon_ledelse
Administrasjon vs ledelse
04_historien_om_tallene
Historien om tallene
05_totalmodell_for_ledelse
Totalmodell for ledelse
06_organisering_og_tjenestevei_1
Organisering og tjenestevei
07_kontinuerlig_forbedring
Kontinuerlig forbedring
08_hva_skal_vi_endre
Hva skal vi endre?
09_suksessmodellen
Suksessmodellen, bruk av referanser
Transformasjon-ill
Effektiv ledelse - Transformasjon
10_de_3_p-er
De 3 p-er
11_den_smale_sti
Den smale sti
12_fariseermodellen
“Fariseermodellen”
13_Effekt_og_ledelse
Effekt og ledelse
14_Motivasjon_og_disiplin
Motivasjon og disiplin
18_effektive_team
Effektive team
20_eksternt_og_internt_fokus
Eksternt og internt fokus
21_grensesnitt
Grensesnitt
28_livskrigen
Livskrigen

Verktøy

1:1 arena/ulike typer samtale-verktøy
15_Maalmatrise
Målmatrise
16_konfrontasjonsteknikk
Konfrontasjonsteknikk
17_anerkjennelse
Anerkjennelse
19_maalinger
Målinger
22_bestilling
Bestilling
23_evaluering
1:1 evaluering og veiledning
25_den_gode_samtalen_om_vanskelige_forhold
Den gode samtalen om vanskelige forhold
Raadvill_coaching
Coaching
26_presentasjonsteknikk
Presentasjonsteknikk
27_effektive_moter
Effektive møter
Raadvill_lytte%26sp%C3%B8rre_ORIG
Lytte & spørre-teknikker
Effektiv-bruk-av-tid-illu
Effektiv bruk av tid

Cases

DenGodeSamtale
Den gode samtalen
Case1-coaching-i-ledelse
Coaching i ledelse
Case2-Oppf%C3%B8lgings-samtale
Coaching, oppfølgings-samtale
gjennomfore-effektive-moter-illu
1:1 evaluering & veiledning - pos. samtale
gjennomfore-effektive-moter-illu
1:1 evaluering & evaluering - neg. samtale
Fjernledelse%20-%20Korona%20-illu-01
Fjernledelse

Bestill tilgang her

Pris kr. 7.400,-

(pris for 12 mnd. pr. bruker)

Ønskes flere bunkere, ta kontakt for dialog om løsning 

Kontakt

Alle personlige trenere har lang erfaring som leder
Arild-Raadvill_portrett-bredde_22_2
Arild Tore Aasland
Personlig trener
909 47 500
Erik-Raadvill_portrett-bredde_2
Erik Astad
Personlig trener
930 46 303
PerKristian-Raadvill_portrett-bredde_23
Per Kristian Nagell
Personlig trener
907 52 631