Kommunikasjon - Raadvill web

Ledelse og kommunikasjon

på en enkel og effektiv måte

Moduler for kommunikasjon

Hensikten med kommunikasjon er å bli forstått eller selv forstå. Likevel er mye av kommunikasjonen vi omgir oss med mindre presis enn det som tjener hensikten og noen ganger av liten verdi

Moduler for kommunikasjon

Hensikten med kommunikasjon er å bli forstått eller selv forstå. Likevel er mye av kommunikasjonen vi omgir oss med mindre presis enn det som tjener hensikten og noen ganger av liten verdi
Kommunikasjon

Grunnleggende

Kommunikasjon

Praktisk

Har du et spørsmål?

Kontakt oss
Kontakt
Brukerveiledning